โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Two Halves of Axe Mold
Somdet Phra Narai
Bronze Axe
Somdet Phra Narai
Cup-Shaped Crucible
Somdet Phra Narai
Polished Stone Axe
Somdet Phra Narai
Ling Ling O
Somdet Phra Narai
Cylindrical Vessel
Somdet Phra Narai
Basket-Shaped Vessel
Somdet Phra Narai
Bowl on Pedestal Foot
Somdet Phra Narai
Axe with a Beak
Somdet Phra Narai
Lamp
Somdet Phra Narai
Terracotta Standing Elephant
Somdet Phra Narai
Votive Tablet
Somdet Phra Narai