Displayed Archaeological Objects National Museum

พระพรหมสี่กร
Bangkok
พระอินทร์กับพระชายาทรงช้างเอราวัณ
Bangkok
เทวรูปยืนประนมมือเหนือเศียร
Bangkok
มณฑปจำลอง
Bangkok
ฐานพระ
Bangkok
ยอดพระเจดีย์ ฉลุลายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 ชั้น
Bangkok
ครอบยอดพระเจดีย์มีพระพุทธรูปยืน 4ทิศ
Bangkok
พระพุทธรูป
Bangkok
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
Bangkok
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
Bangkok
ช้างหมอบแก้วผลึก
Bangkok
ที่ใส่หมึกจีน
Bangkok