Phra Wo Siwikakan (Phra Wo Cho Fa)
Bangkok
Rajendrayan Noi (small Royal Palanquin with Four Poles)
Bangkok
Rajendrayan (Royal Palanquin with Busabok throne)
Bangkok
Wo Phanak Wai (Palanquin with Rattan Backrest)
Bangkok
Phra Wo Siwikakan (Phra Wo Cho Fa)
Bangkok
Phra Saliang
Bangkok
Phra Saliang Kong
Bangkok
Phra Yannamas
Bangkok
Palanquin for nobles
Bangkok
Khanham
Bangkok