โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Beaker pot
Chao Sam Phraya
Gold Bangle with Gemstones
Chao Sam Phraya
Hamsa-Shaped Container
Chao Sam Phraya
Phra Khachathan (Royal Elephant Figurine)
Chao Sam Phraya
Phra Suwanna Phingkan (Gold Water Container)
Chao Sam Phraya
Gold Miniature Royal Shoes
Chao Sam Phraya
Chula Mongkut (Coronet)
Chao Sam Phraya
Thong Phra Korn (Bangle)
Chao Sam Phraya
Phahurat [Armlets]
Chao Sam Phraya
Covered Silver Box
Chao Sam Phraya
Covered Box
Chao Sam Phraya
Buddha in Meditation Posture
Chao Sam Phraya