โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โลงไม้
บ้านเก่า
ใบหน้ารูปบุคคล
พระปฐมเจดีย์
ท่อนบนของรูปบุคคล
พระปฐมเจดีย์
ท่อนบนของรูปบุคคล
พระปฐมเจดีย์
ภาชนะดินเผา
ปราจีนบุรี
ภาชนะดินเผา
ปราจีนบุรี
ภาชนะดินเผาเคลือบ
ปราจีนบุรี
ภาชนะดินเผา
บ้านเก่า
ภาชนะดินเผา
บ้านเก่า
ภาชนะดินเผา
บ้านเก่า
พระมหาพิชัยราชรถ
พระนคร
ชิ้นส่วนประดับราชยานคานหาม
ปราจีนบุรี