โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ชุดข้าราชการ
คลังกลาง
พระปรางค์จำลอง
คลังกลาง
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
ชิ้นส่วนประดับสะพานเฉลิมหล้า
คลังกลาง
อานม้าประดับมุก
คลังกลาง
เครื่องประดาน้ำ
คลังกลาง
เครื่องประดาน้ำ
คลังกลาง
พระเจดีย์จุฬามณี
คลังกลาง
เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร
คลังกลาง
กลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะ
คลังกลาง