โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระพรหมสี่กร
พระนคร
พระอินทร์กับพระชายาทรงช้างเอราวัณ
พระนคร
เทวรูปยืนประนมมือเหนือเศียร
พระนคร
มณฑปจำลอง
พระนคร
ฐานพระ
พระนคร
ยอดพระเจดีย์ ฉลุลายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 ชั้น
พระนคร
ครอบยอดพระเจดีย์มีพระพุทธรูปยืน 4ทิศ
พระนคร
พระพุทธรูป
พระนคร
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระนคร
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระนคร
ช้างหมอบแก้วผลึก
พระนคร
ที่ใส่หมึกจีน
พระนคร