พระเก้าอี้ลายดอกไม้ จ.ป.ร.
พระนคร
พระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนคร
พระที่นั่งโธรน
พระนคร
พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนคร
บุษบก
พระนคร
ราชบัลลังก์
พระนคร
ฉัตรเครื่องสูงทอง แผ่ลวด ๓ ชั้น
พระนคร
ฉัตรเบญจาฐานไม้จำหลักปิดทอง (ฉัตรทองแผ่ลวด)
พระนคร
บังแทรกทองแผ่ลวด ฐานไม้จำหลักปิดทอง
พระนคร
ชุมสายทองแผ่ลวด ๓ ชั้น
พระนคร
ฉัตรเครื่องสูง 5 ชั้น (ฉัตรทองแผ่ลวด)
พระนคร
ฉัตรเครื่องสูง 7 ชั้น (ฉัตรทองแผ่ลวด)
พระนคร