แผ่นหินสลัก
พระนคร
แผ่นหินจารึกภาพชาดก เรื่อง โภชาชานิยชาดก
พระนคร