• วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยครอบครัว “ศักย ขุนพลพิทักษ์” ผู้บริหารกรมศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส “ศักย ขุนพลพิทักษ์” รอบปฐมทัศน์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
  • นายศักย ขุนพลพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นศิลปินผู้มากด้วยทักษะและความสามารถทางด้านจิตรกรรมคนสำคัญของสำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในงานจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคลแบบสากลและงานจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินที่สามารถเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมและภาพจิตรกรรมแบบใหม่ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างลงตัว โดยได้ฝากฝีมือการออกแบบ เขียนภาพจิตรกรรมไทยในวัดสำคัญๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมาก ตลอดช่วงชีวิตของคุณศักย ขุนพลพิทักษ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นศิลปินผู้อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ในทักษะฝีมือ ในฐานะศิลปินคุณภาพของกรมศิลปากร การเสียชีวิตของคุณศักย ขุนพลพิทักษ์ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา นับเป็นการสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และของประเทศ
  • นิทรรศการในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ที่สำคัญ โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมซึ่งคุณศักย ขุนพลพิทักษ์ ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ตลอดช่วงชีวิตของการเป็นศิลปิน นำมาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปิน