ชุดข้าราชการ
คลังกลาง
พระปรางค์จำลอง
คลังกลาง
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
ชิ้นส่วนประดับสะพานเฉลิมหล้า
คลังกลาง
อานม้าประดับมุก
คลังกลาง
เครื่องประดาน้ำ
คลังกลาง
เครื่องประดาน้ำ
คลังกลาง
พระเจดีย์จุฬามณี
คลังกลาง
เสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร
คลังกลาง
กลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะ
คลังกลาง
กลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะ
คลังกลาง
กลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะ
คลังกลาง
พระพุทธรูปยืน
คลังกลาง