โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

จานเชิงลายเขียนสี
พระพุทธชินราช
ผอบพร้อมฝา
พระพุทธชินราช
งาช้างแกะสลัก
พระพุทธชินราช
งาช้างแกะสลัก
พระพุทธชินราช
งาช้างแกะสลัก
พระพุทธชินราช
งาช้าง 1 คู่ (2 กิ่ง)
พระพุทธชินราช
งาช้าง 1 กิ่ง
พระพุทธชินราช
งาช้าง บนแท่นไม้กลม 1 กิ่ง
พระพุทธชินราช
งาช้าง บนฐานไม้กลม
พระพุทธชินราช
งาช้างมีแท่นไม้ 1 อัน ปลายคด
พระพุทธชินราช
งาช้างมีแท่นไม้กลม
พระพุทธชินราช
โถลายครามพร้อมฝา
พระพุทธชินราช