โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

คนที
เจ้าสามพระยา
กำไลทองคำประดับอัญมณี
เจ้าสามพระยา
ภาชนะทองคำรูปหงส์
เจ้าสามพระยา
พระคชาธารจำลองทองคำ
เจ้าสามพระยา
พระสุวรรณภิงคารทองคำ
เจ้าสามพระยา
ฉลองพระบาททองคำจำลอง
เจ้าสามพระยา
จุลมงกุฎทองคำ
เจ้าสามพระยา
ทองพระกร
เจ้าสามพระยา
พาหุรัด
เจ้าสามพระยา
ตลับพร้อมฝา
เจ้าสามพระยา
ตลับ
เจ้าสามพระยา
พระพุทธรูปปางสมาธิ
เจ้าสามพระยา