โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แม่พิมพ์ขวานแบบประกบ
สมเด็จพระนารายณ์
ขวานสำริดแบบมีบ้อง
สมเด็จพระนารายณ์
เบ้าหลอมทรงถ้วย
สมเด็จพระนารายณ์
ขวานหินขัด
สมเด็จพระนารายณ์
เครื่องประดับ ลิง ลิง โอ
สมเด็จพระนารายณ์
ภาชนะดินเผาทรงกระบอก
สมเด็จพระนารายณ์
ภาชนะดินเผาทรงกระบุง
สมเด็จพระนารายณ์
ภาชนะดินเผาทรงพาน
สมเด็จพระนารายณ์
ขวานแบบมีจะงอย
สมเด็จพระนารายณ์
ตะเกียง
สมเด็จพระนารายณ์
ตุ๊กตารูปช้าง
สมเด็จพระนารายณ์
ชิ้นส่วนพระพิมพ์
สมเด็จพระนารายณ์